Tehnoterm Iasi

Experienta (peste 20 ani in domeniul lucrarilor de instalatii pentru constructii civile si industriale), profesionalismul, expertiza echipei de ingineri proiectanti, ingineri specialisti si a echipei de executie, confirma valoarea societatii

Tehnoterm Iasi

Dezvoltam produse si solutii care se disting prin calitate si adaptabilitate la nevoile clientilor, construim relatii durabile cu partenerii nostri.

Lucrari industriale

Alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare, lucrari de racordare si alimentare cu energie electrica, lucrari de instalatii electrice etc.

Construieste cu NOI

Start
Conceperea proiectului

Planificare si proiectareConceperea proiectului
Managment efectiv si costuri reduse


Planul unui proiect reflecta modul in care se preconizeaza realizarea efectiva a acestuia, de la faza de conceptie si pana la terminare.

El trebuie sa cuprinda:
- ce obiective trebuie atinse si in ce ordine;
- ce actiuni trebuie intreprinse, care sunt conditionarile dintre acestea, cand trebuie ele sa inceapa si cand trebuie sa fie terminate;
- costurile si resursele necesare diferitelor actiuni preconizate;
- nivelele de calitate impuse si criteriile de apreciere ale acesteia;
- bugetul proiectului si programul de procurare a resurselor necesare;
- structura de repartizare a muncii si a responsabilitailor defalcat pe fazele de dezvoltare ale proiectului si pe persoanele care raspund de conducerea si urmarirea proiectului.
Executie - Eficienta si profesionalism

ExecutieEficienta si profesionalism


Realizarea proiectului cu o firma specializata poate asigura calitatea lucrarilor de constructie si garantii din partea constructorului privind constructia, calitatea lucrarilor executate si incadrarea in termenele de executie planificate.

In conditiile supravegherii de catre un diriginte de santier independent a tuturor lucrarilor realizate pe santier si stabilirea unui pret ferm la inceperea constructiei, se asigura evitarea unor cheltuieli suplimentare dupa inceperea lucrarilor, fara rabat asupra cantitatii si calitatii materialelor introduse in opera precum si a calitatii reale a lucrarilor executate de catre constructor.
certificate

CalitateGarantia lucrarii


Politica de calitate este fundamentata pe obiective clar stabilite in domeniul managementului calitatii si de mediu, sanatate si securitate operationala.

Vizeaza imbunatatirea continua a sistemului de management, avand garantie competenta, responsabilitatea si implicarea pe toate nivelurile ierarhice in indeplinirea obiectivelor.

Responsabilitatea firmei privind mediul inconjurator se regaseste in obiectivele companiei pe termen mediu si lung, dar vizeaza si reducerea impactului proceselor din cadrul firmei asupra mediului.