INSTALAŢII, CONSTRUCŢII ŞI REŢELE HIDRO

Nr. Denumire Proiect An
1 Îmbunătăţirea sistemului de canalizare în zona străzilor Cărăbuş, Furnica, Greierului, cartier Bucium mun. Iaşi 2017
2 Extinderea reţelei de canalizare pe Fundac Moara de Vânt mun. Iaşi 2017
3 Lucrări de reparaţii curente la sediul DGRFP Iaşi 2017
4 Staţie pompare apă potabilă în cadrul investiţiei extindere reţea alimentare cu apă în satul Iazu Nou, comuna Şipote, judeţul Iaşi 2017
5 Lucrări de construire cămin studențesc nr. 5 (256 locuri) 2016
6 Lucrări de reabilitare obiective din cadrul Fermei Zootehnice Rediu 2015
7 Punerea în siguranță a aducțiunii Timișești în zona traversărilor râurilor Moldova și Siret - CL19 2015
8 Lucrări de construcţii montaj pentru amenajarea centrului municipal de colectare deşeuri reciclabile și deşeuri periculoase provenite de la populaţie 2015
9 Continuarea construirii clădirii pentru gradiniță sat Țuțora, comuna Țuțora, județul Iași 2015
10 Execuție a unui număr de 200 de racordări individuale a gospodăriilor și instituțiile publice la sistemul centralizat de canalizare din satul Lețcani, comuna Lețcani, județul Iași 2015
11 Reabilitare instalație centrală termică 2015
12 Proiectare şi execuţie lucrări de extindere hala Mecanica Fluidelor, maşini şi acţionări pneumatice, furnizare utilaje şi echipamente de specialitate 2015
13 Reabilitare clădire Spital Clinic de Urgenţă “Prof dr.Nicolae Oblu” Iaşi 2014
14 Reabilitare reţele apa-canal din incinta garajului SC SALUBRIS SA Iaşi, str. Aurel Vlaicu, nr. 76, mun. Iași 2014
15 Lucrări de construcţii montaj pentru amenjari şi reabilitare hala de reproducere a materialului piscicol din cadrul staţiunii de cercetari pentru acvacultura şi ecologie acvatica - Ezăreni 2013
16 Modernizarea sistemului de alimentare cu apa din Orasul Iaşi (Bazine Sorogari) 2013
17 Automatizarea functionalităţii vanelor la intrarea şi iesirea din rezervoare şi castel de apa complex Sorogari, municipiul Iaşi” 2013
18 Lucrări de reabilitare şi amenajare laboratoare Centru Integrat de Studii în Stiinţa Mediului pentru Regiunea de Nord-Est, Corpurile A, B, C – Acronim CERNESIM 2012
19 Lucrări de amenajare laboratoare Centru de Cercetare în domeniul materialelor şi tehnologiilor avansate – Acronim RAMTECH şi servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor 2012

PROIECTARE

Nr. Denumire Proiect An Beneficiar
1 Retele de apa si canalizare in localitatea Harlau, judetul Iasi 2014 S.C. EPTISA ROMANIA S.R.L.
2 Aductiune si retea de distributie apa potabila in comuna Alexandru Ioan Cuza, judetul Iasi 2014 COMUNA ALEXANDRU IOAN CUZA, JUDETUL IASI
3 Alimentare cu apa in comuna Voinesti, judetul Iasi 2013 COMUNA VOINESTI, JUDETUL IASI
4 „Sistem centralizat de canalizare in comuna Ciurea, judetul Iasi” – Etapa I 2012 COMUNA CIUREA, JUDETUL IASI