` Tehnoterm

ECHIPA

Proiectele derulate de TEHNOTERM in domeniul instalatiilor pentru constructii civile si industriale sunt realizate de catre o echipa puternica, formata din ingineri proiectanti, ingineri specialisti si echipa de executie.
Profesionalismul echipei este dovedit prin expertiza membrilor, prin perfectionare continua a abilitatilor tehnice si manageriale si prin competentele detinute pentru buna derulare a proiectelor de instalatii pentru constructii civile si industriale.

Competentele membrilor echipei TEHNOTERM sunt certificate prin cursuri, specializari si programe de pregatire la care au participat permanent:

Cursuri de auditori interni TÜV Rheinland InterCert;
Specializari in cadrul firmei SIETA S.A. Cluj Napoca, producator de cazane de incalzire si abur tehnologic, boilere, degazoare, rezervoare, parti specifice pentru centrale termice;
Specializari in cadrul firmei AS Solar Hungarom Odorheiul- Secuiesc, producator si distribuitor de sisteme solare fotovoltaice si termice;
Cursuri de Montaj/ Instalare, punere in functiune, service, reparatii si VTP-AF pentru echipamentele FERROLI, producator de centrale termice, aer conditionat, incalzire industriala si climatizare;
Cursuri de specializare in cadrul firmei WILO Romania, producator de pompe si sisteme de pompare;
Curs de specializare in cadrul firmei ROEDEGER VACUUM Germania privind sistemele de canalizare prin vacuum;
Autorizare ANRE privind instalatiile electrice de joasa tensiune;
Autorizare ANRE privind instalatiile de utilizare gaze naturale:
   - gr. PGIU - proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biomasa;
   - gr. EGIU - executia si exploatarea a iinstalatiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biomasa;
Autorizare pentru proiectarea sistemelorsi instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;
Autorizare pentru proiectarea sistemelor si instalatilor de limitare si stingere a incendiilor;
Autorizare penrru proiectarea sistemelor si instalatilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat