` Tehnoterm
2006 Certificare privind Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001 : 2008;

2007 Certificare privind Sistemul de Management de Mediu ISO 14001 : 2005;

2008 Certificare privind Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Operaţionale OHSAS 18001 : 2008;

2009 Certificare privind Sistemul de Management al Responsabilităţii Sociale SA 8000 :2008;

In anul 2008 SC TEHNOTERM SRL obţine autorizaţii de la ISCIR pentru serviciile furnizate:

Autorizaţie ISCIR IS/CR4/A,B,C/17/0104/0/23.09.2010 pentru domeniul INSTALARE, MONTARE şi REPARARE la cazane de apă caldă cu P > 400 kW, Pmax = 7000 kW;

Autorizaţie ISCIR IS/CR4/A,B,C/17/0105/0/23.09.2010 pentru domeniul INSTALARE, MONTARE şi REPARARE la cazane de abur Qmax = 10 t/h, Pmax = 16 bar, Tmax = 2000C;

Autorizaţie ISCIR IS/CR4/N/20/0106/23.09.2010 pentru domeniul MONTARE, PUNERE ÎN FUNCŢIUNE, REPARARE si ÎNTREŢINERE la instalaţii de ardere şi instalaţii de automatizare pentru cazane şi instalaţii de automatizare pentru centrale termice;

Autorizaţie ISCIR IS/CR4/A,B,F,D/1,2/0049/1/22.12.2010 pentru domeniul INSTALARE, MONTARE, REPARARE şi ÎNTREŢINERE, VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE la aparate consumatoare de combustibil şi cazane de apă caldă cu P ≤ 400 Kw; Pmax = 400 kW;

Autorizaţie ISCIR DISPR/CR4/K,L/14/0557/0/20.04.2011 pentru VERIFICARE (LA DESCHIDERE - ÎNCHIDERE), REPARARE si REGLARE – Dispozitive de siguranţă având Dmax = 200 mm, Pmax = 60 bar;

Puneri în funcţiune şi autorizări de funcţionare pentru echipamente şi sisteme de instalaţii.

Autorizaţie ISCIR IS/CR4/A,B,F,D/6/1373/0/06.02.2014 pentru domeniul INSTALARE, MONTARE şi REPARARE şi ÎNTREŢINERE, VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE la arzatoare de combustibili gazosi si lichizi cu Pmax = 20000 kW;

Autorizaţie ISCIR BC/CR4/B,C/13/1374/0/07.02.2014 pentru domeniul MONTARE şi REPARARE la conducte metalice pentru fluide cu P > 0,5 bar, Pmax = 40 bar, Tmin = 20C, Tmax = +200C;

Autorizaţie ISCIR BC/CR4/B,C/19/1664/0/18.05.2016 pentru domeniul MONTARE şi REPARARE la conducte metalice pentru abur si apa fierbinte cu Pmax = 40 bar si Tmax = 200C;

In anul 2009, SC TEHNOTERM SRL îşi certifică serviciile de elaborare documentaţii în vederea obţinerii avizului/ autorizaţiei de gospodărire a apelor